Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1. NÂNG CẤP SPLASH ART:

Bá Tước Vladimir

Mới

Cũ

Hầu Tước Vladimir

Mới

Cũ

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Pháo Sinh Học (R)

 • Sát thương thay đổi:
  • Sát thương cơ bản tăng từ 90/130/170 lên 100/140/180 (65% STVL cộng thêm) (25% SMPT).
   • Lên tới [x 1.5 cơ bản] dựa trên lượng máu đã mất – 150/210/270 (97.5% STVL cộng thêm) (+ 37.5% SMPT).
   • [x 2 cơ bản] nếu kẻ địch còn dưới 40% - 200/280/360 (130% STVL cộng thêm) (+ 50% SMPT).

  Cắn Xé (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 7 xuống 6 giây (phiên bản hiện tại đang là 5 giây).

  Vồ (W)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 7/6.5/6/5.5/5 thành 6 giây mọi cấp (phiên bản hiện tại đang là 5 giây).
  • Thời gian hồi của lần Vồ (W) tiếp theo hoàn trả từ 3.5/3/2.5/2 thành 3/2.5/2/1.5 giây.

  Sức Mạnh Hoang Dã (E)

 • Lượng máu hồi lại thay đổi: Lượng máu hồi lại cơ bản + Lượng máu phụ thuộc vào lượng máu đã mất của mục tiêu.
  • Từ [45/85/125/165/205 (+ 50% SMPT)] thay đổi thành [25/45/65/85/105 (+ 25% SMPT) lên tới 50/90/130/170/210 (+ 50% SMPT) dựa vào lượng máu đã mất].

  Vả (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 5 lên 6 giây.

 Yorick

  Dẫn Dắt Linh Hồn (Nội tại)

 • Hoàn trả lại: Quân lính to và quái rừng khổng lồ sẽ luôn để lại một nấm mồ đã bị xóa khỏi phần mô tả.

  Vòng Tròn Tối Tăm (W)

 • Phạm vi tăng lên 50 – hoàn trả lại.

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận