Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Cừu Cứu Sinh (R)

  • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 150/130/110 thành 160/130/110 giây.

  Ma Vũ Song Kiếm

  • Tốc độ đánh tăng từ 40% lên 45%.
  • Giá tiền tăng từ 2700 lên 2800 Vàng.

  Đại Bác Liên Thanh

  • Giá tiền tăng từ 2500 lên 2600 Vàng.

  Cuồng Cung Runaan

  • Giá tiền tăng từ 2500 lên 2600 Vàng.

  Dao Điện Statikk

  • Giá tiền tăng từ 2500 lên 2600 Vàng.

  Song Kiếm

  • Giá tiền tăng từ 1200 lên 1300 Vàng.

=> Đây là lí do mà các trang bị Ma Vũ Song Kiếm, Đại Bác Liên Thanh, Cuồng Cung Runaan và Dao Điện Statikk đều tăng giá 100 Vàng. Tam Hợp Kiếm không có thay đổi về tiền.

2. MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP MỚI:

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận