Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1. THAY ĐỔI VỀ TƯỚNG:

  Tàn Sát (Q)

  • Lượng máu hồi lại từ mỗi mục tiêu giảm từ 15% xuống 12%.
  • Lượng máu tối đa hồi lại tăng từ 30% lên 36% (Tàn Sát (Q) giờ hồi lại máu từ 3 mục tiêu).

  Nhện Chúa (R)

  • Sát thương của toàn bộ đàn nhện giảm từ 10/20/30/40 xuống 10/15/20/25.
  • Nhận giảm 25% sát thương lên nhiều mục tiêu, tăng từ 20%.

  • Lượng máu thay đổi từ 600 (+ 82 mỗi cấp) thành 627 (+ 74 mỗi cấp).

  • Giáp thay đổi từ 25 (+ 3.5 mỗi cấp) thành 26 (+ 3.75 mỗi cấp).

  Giáp Kim Loại (W)

  • Sát thương khi kích hoạt cùng với đồng đội giảm từ 180/250/320/390/460 xuống 140/200/240/280/320/380.

2. KHÁC:

Giao diện HUD

Nút bấm nhỏ dùng để ping nguy hiểm đã được thêm trở lại vào góc bên trên bản đồ nhỏ.

Lượng máu xám ở kỹ năng Da Dày (E) của Tahm Kench đã được hiển thị ở chế độ mù màu.

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận