Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1. NÂNG CẤP TRANG PHỤC:

Super Galaxy Fizz đã được nâng cấp hình ảnh và hiệu ứng của bộ kỹ năng.

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Bão Tuyết (R)

 • Năng lượng tiêu hao khi duy trì kỹ năng giảm từ 40/50/60 xuống 30/45/60.
 • Phạm vi khi mới kích hoạt Bão Tuyết (R) tăng từ 150 lên 200.
 • Phạm vi khi duy trì Bão Tuyết (R) tăng từ 1000 lên 1100.

  Nanh Độc (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 40/50/60/70/80.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 0.9 xuống 0.75 giây.

  Tráo Hàng! (Q)

 • Các phát bắn thường của Jinx khi ở dạng Súng Phóng Lựu ảnh hưởng ít hơn 25% từ tốc độ đánh, giảm từ 20%.

  Tiếng Gọi Hư Không (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60 lên 80.

  Bầy Bọ Hư Không (W)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60 lên 80.
 • Giảm sát thương từ quái rừng thay đổi từ 75% thành 50%.

  Âm Ti Trói Buộc (R)

 • Sát thương giảm từ 6/8/10% xuống 5/7/9%.

  Phá Sức (Q)

 • Sát thương tăng từ 25/40/55/70/80 lên 30/50/70/90/110.

 Chim Quỷ Hung Tợn (R)  

 • Loại bỏ dạng bật/tắt.

 Quăng Địa Chấn (W)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 0.5 xuống 0.4.

 

  Truyền Máu (Q)

 • Lượng máu mất chuyển thành SMPT cộng thêm tăng từ 2.5% lên 4%.

  Thủy Triều Máu (E)

 • Sát thương tăng từ (30/40/50/60/70 // 60/80/100/120/140) lên (30/45/60/75/90 // 60/90/120/150/180).

  Phù Phép: Bloodrazor

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 40% lên 50%.

3. KHÁC:

Thay đổi về mục tiêu lớn

 Bùa lợi Rồng Nước 

 • Thời gian náu và năng lượng hồi phục lại thay đổi từ mỗi 18/12/6 thành 24/12/8 giây.

Màn hình đăng nhập mới

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận