Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Vận Mệnh Thay Đổi (Nội tại)

 • STVL cộng thêm ở đòn đánh thường giảm từ 0.75 – 1.1 tổng AD (+ 0.25 – 0.366 tổng AD mỗi viên đạn) xuống 0.7 – 1 tổng AD (+ 0.231 – 0.33 tổng AD mỗi viên đạn).
 • Sát thương chí mạng của các viên đạn giảm từ 8 xuống 6.
 • Góc rộng của làn đạn giảm từ 18 xuống 15 độ.
 • Các đòn đánh chí mạng giờ gây ra 1.4 tổng AD sát thương và không cộng dồn với mỗi viên đạn.

=> Sát thương chí mạng ở tầm gần của Graves sẽ bị giảm và gia tăng khi bắn xa.

  Tuyệt Đỉnh Alpha (Q)

 • Sát thương gây thêm lên quái vật và quân lính giảm từ 75/100/125/150/170 xuống 60/80/100/120/140.

  Sải Bước (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 8 lên 14 giây mọi cấp. Nhưng thời gian hồi chiêu sẽ bắt đầu được tính từ khi kích hoạt Sải Bước (W), không phải khi hiệu ứng của kỹ năng kết thúc.
 • Thời gian duy trì của tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 3 lên 4 giây mọi cấp.
 •  Đánh Yêu (Nội tại) không còn tác dụng khi Sải Bước (W) được kích hoạt.
 • Nội tại MỚI – Trong khi Sải Bước (W) đang trong thời gian hồi chiêu, kích hoạt được Đánh Yêu (Nội tại) sẽ giảm thời gian của kỹ năng này đi 2 giây.

  Chói Lòa (E)

 • Thời gian làm choáng thay đổi từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 thành 1/1.125/1.25/1.375/1.5.

  Đao Thủy Ngân

 • STVL giảm từ 70 xuống 65 (thay đổi so với cập nhật PBE ngày hôm qua, phiên bản hiện tại đang là 75).
 • Giá tiền hợp thành giảm từ 625 xuống 525 Vàng (tổng tiền giảm từ 3700 xuống 3600 Vàng).

2. KHÁC:

Nâng cấp Splash Art

Màn hình đăng nhập mới

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận