Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.14. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

 • Lượng máu hồi lại mỗi giây nhận thêm mỗi cấp độ tăng từ 0.15 lên 0.2.

  Chiến Binh Tận Thế (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 140/120/100 xuống 120/100/80 giây.
 • [Loại bỏ] Không còn khả năng Hồi Sinh.
 • Lượng máu hồi lại tăng từ 40/55/70% lên 50/60/70%.

 • Kháng phép cơ bản tăng từ 32.1 lên 37.

  Phi Đao Năm Cánh (Q)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 50% lên 60%.

 • Máu cơ bản tăng từ 535 lên 575.
 • Máu hồi lại mỗi giây giảm từ 1.5 xuống 1.1.

  Trường Điện Từ (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 60/40/20 lên 60/45/30 giây.

 • Máu tăng từ 537 (+87 mỗi cấp) lên 575 (+90 mỗi cấp).
 • Giáp cơ bản giảm từ 25 xuống 20.

  Chiến Binh Lanh Lợi (Nội tại)

 • Lượng sát thương cơ bản giảm thiểu từ các đòn đánh thường giảm từ 5 xuống 4.

  Đôi Cánh Chiến Trận (Q)

 • Sát thương giảm từ 80/120/160/200/240 xuống 80/115/150/185/220.
  • So với hiện tại tăng từ 70/105/140/175/210 lên 80/115/150/185/220

  Lá Chắn Durand (W)

 • Giảm thiểu sát thương phép với mỗi 100 kháng phép cộng thêm tăng từ 8% lên 12%.
 • Giảm thiểu STVL giảm từ [50% của sát thương phép giảm thiểu] xuống [33.3% của sát thương phép giảm thiểu].

 • SMCK thay đổi từ 58 (+3.5 mỗi cấp) thành 54 (+4.25 mỗi cấp).

  Cầu Sấm (Q)

 • Sát thương giảm từ [55/110/165/220/275/330] xuống [55/105/155/205/255/305].

 • SMCK thay đổi từ 50.544 (+3.3 mỗi cấp) thành 48 (+3.75 mỗi cấp).
 • Tốc độ đánh giảm từ 0.69 xuống 0.625.

  Tốc Độ Sấm Sét (E)

 • Tốc độ đánh tăng từ 30/40/50/60/70% lên 40/50/60/70/80%.

  Khiên Mặt Trời (Q)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 5 về lại 6 giây.
 • Thời gian làm choáng hoàn trả từ 0.75 về lại 1 giây.

  Lăng Kính Phòng Hộ (W)

 • Giá trị lá chắn hoàn trả từ [50/70/90/110/130 (+30% SMPT)] về lại [50/65/80/95/110 (+20% SMPT)].

 Mordekaiser

  Hắc Ám Lan Tràn (Nội tại)

 • Sát thương thay đổi từ [8-25] thành [5/5.6/6.2/6.8/7.4/8/8.6/9.2/9.8/10.4/11/11.6/12.2/12.8/13.4/14/14.6/15.2].

  Bàn Tay Chết Chóc (E)

 • Xuyên kháng phép giảm từ 5/10/15/20/25% xuống 5/7.5/10/12.5/15%.

 Neeko

 • SMCK thay đổi từ 52 (+2 mỗi cấp) thành 48 (+2.5 mỗi cấp).
 • Tốc độ đánh thay đổi từ 0.645 (+0.25 mỗi cấp) thành 0.625 (+0.3 mỗi cấp).

  Phân Hình (W)

 • Tốc độ di chuyển của Nội tại giảm từ 20/25/30/35/40% xuống 10/15/20/25/30%.

 Pyke

  Tử Thần Đáy Sâu (R)

 • Sát thương hoàn trả từ [250/350/450 (+150% SMCK)(+200% Sát Lực)] về lại [250/290/330/370/400/430/450/470/490/510/530/540/550 (+80% SMCK)(+150% Sát Lực)].
 • [Loại bỏ] "Không thể gây sát thương nhiều hơn 50% lượng máu tối đa của tướng địch."
 • [Loại bỏ] "Những mục tiêu không phải tướng không bị miễn giảm sát thương."
 • [Thay đổi] Đưa trở lại “Kẻ địch không bị hạ gục nhận 50% sát thương” chỉ dành cho tướng địch.

  Ngục Cổ Ngữ (W)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 60% lên 70%.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 13/12/11/10/9 xuống 12/11/10/9/8 giây.

 Swain

 • Tầm tấn công giảm từ 550 xuống 525.
 • Máu nhận thêm mỗi cấp giảm từ 90 xuống 85.

  Bàn Tay Tử Thần (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 9/7.5/6/4.5/3 lên 10/8.5/7/5.5/4 giây.

  Hóa Quỷ (R)

 • Sát thương của Lửa Quỷ thay đổi thành 100/150/200 (+50% SMPT) +75% lượng sát thương giúp Swain hồi phục [sát thương tối đa đạt 200/300/400 (+100% SMPT)].

 Sylas

 • Máu hồi lại mỗi giây giảm từ 1.5 xuống 1.4.

  Đồ Vương (W)

 • [Loại bỏ] Không còn hồi máu trên quái rừng to.

  Trốn/Bắt (E)

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 55/60/65/70/45 thành 65 mọi cấp.

 Yuumi

  Đánh Ra Khiên (Nội tại)

 • [Loại bỏ] Không còn hồi năng lượng.
 • Giá trị của lớp lá chắn thay đổi từ [80-300] thành [50/55/60/72/84/96/111/126/141/156/174/192/210/228/246/264/282/300].

  Mũi Tên Thơ Thẩn (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60/65/70/75/80/85 lên 75/80/85/90/95/100.
 • Sát thương cường hóa thay đổi từ [60/105/150/195/240/285 (+60% SMPT)] thành [50/95/140/185/230/275 (+65% SMPT)].

  Tăng Động (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 30/40/50/60/70.
 • Lượng máu tối đa hồi lại tăng từ [x2 lượng máu hồi lại cơ bản] to [x2.5 lượng máu hồi lại cơ bản].

Gnar_G (Theo Surrender@20)

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận