Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Tiếng Gầm Chiến Thắng (E)

  • Toàn bộ thay đổi của ngày hôm qua đã được hoàn trả lại.

  Khổng Lồ Hóa (R)

  • Lượng máu cộng thêm giảm từ 300/450/600 xuống 200/350/500.

  • Kháng phép tăng từ 30 (+0 mỗi cấp) lên 32 (+ 1.25 mỗi cấp).

  Võ Thuật Wuju (E)

  • Sát thương chuẩn thay đổi từ 10/15/20/25/30 (+ 0.1/0.125/0.15/0.175/0.2 tổng STVL) thành 12/19/26/33/40 (+ 0.25 STVL cộng thêm).

  Phù Phép: Cổ Kiếm

  • Sát thương từ Nội tại giảm từ 80 xuống 60.

  Rìu Tiamat

  • Công thức thay đổi từ:  Cuốc Chim (875 Vàng) +  Ngọc Lục Bảo (150 Vàng) + 175 Vàng thành 02 x  Kiếm Dài (350 Vàng x 2) + Ngọc Lục Bảo + 350 Vàng (tổng tiền không đổi).
  • Sát thương giảm từ 30 xuống 20.
  • Giờ sẽ lại có hiệu ứng Sát Thương Lan trên đòn đánh.

  Rìu Đại Mãng Xà

  • Sát thương giảm từ 50 xuống 35.
  • Công thức thay đổi từ Rìu Tiamat.

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận