Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

 Kai’Sa

 • Tầm dánh tăng từ 500 lên 525.

  Mưa Icathian (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 20% lên 40%.

  Tia Truy Kích (W)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 65% xuống 45%.

  Tích Tụ Năng Lượng (E)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm tối thiểu tăng từ 40/45/50/55/60% lên 55/60/65/70/75%.
 • Thời gian niệm phép (phụ thuộc vào tốc độ đánh cộng thêm) giảm từ (1.5 – 0.75 giây) xuống (1.2 – 0.6 giây).

 Kayn

 • Tất cả những thay đổi trước đó đều được hoàn trả lại, quay trở lại với phiên bản hiện tại.

  Nếm Mùi Sợ Hãi (Q)

 • STVL cộng thêm tăng từ 120% lên 130%.
 • Sát thương giảm từ 65/90/115/140/165 xuống 50/75/100/125/150.

  Tia Sáng Rực Cháy (W)

 • Sát thương tăng từ 60/100/140/150/220 lên 85/125/165/205/245.

  Thanh Trừng (R)

 • STVL cộng thêm tăng từ 20% lên 25%.

  Cầu Vồng Tối Thượng (R)

 • Thời gian hồi chiêu khi hạ gục tướng địch được hoàn trả lại tăng từ 10/30/50% lên 30/40/50%.

  Hoang Tưởng (R)

 • STVL cộng thêm tăng từ 120% lên 150%.
 • Sát thương tăng từ 150/250/350 lên 150/275/400.

 • STVL thay đổi từ 62 (+2.4 mỗi cấp) thành 59 (+3 mỗi cấp).
  • STVL ở cấp 18 tăng từ 103 lên 110

 • STVL giảm từ 67 xuông 65.

  Tàn Ác (Q)

 • STVL cộng thêm ở đòn đánh cường hóa tăng từ 130% lên 140%.

  Súng Phun Lửa (Q)

 • Tổng sát thương hoàn trả từ 150/200/250/300/350 (+110% SMPT) về lại 135/180/225/270/315 (+110% SMPT).
 • Sát thương lên lính hoàn trả từ 70% về lại 75%.

  Mưa Tên Lửa (R)

 • Tổng sát thương (trong vòng 5 giây) hoàn trả từ 700/1000/1300 (+175% SMPT) về lại 650/925/1200 (+150% SMPT).

  Lừa Gạt (Q)

 • Sát thương giảm từ 20/30/40/50/60 (80% STVL cộng thêm) xuống 10/20/30/40/50 (70% STVL cộng thêm).

  Phi Tiêu Sắc Lẹm (Q)

 • STVL gây thêm lên kẻ địch thay đổi từ [45/66/87/108/129 (+54% STVL)] thành [40/57/75/92/110 (+45% STVL)].

  Cuồng Đao Guinsoo

 • Giá tiền giảm từ 3300 xuống 3000 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 990 xuống 690 Vàng

  Súng Ngắn Hextech

 • Giá tiền giảm từ 3000 xuống 2800 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 850 xuống 650 Vàng

  Ngọc Siêu Cấp Conqueror (Mới – hệ Chuẩn Xác)

 • STVL giảm từ (10-50) xuống (10-35).

  Ngọc Cao Cấp Dải Băng Năng Lượng (hệ Pháp Thuật)

 • Hoàn trả tất cả những thay đổi trước đó, quay trở lại với phiên bản hiện tại.

2/ KHÁC

Cập nhật Splash Art mới – Hextech Alistar

Màn hình đăng nhập mới

Cập nhật chân dung HUD của Gun Goddess Miss Fortune

   

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận