Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1/ RA MẮT 01 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Chemtech Tryndamere

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Đồng Nguyên Ấn (Nội tại)

 • Không còn tăng sát thương theo % máu hiện tại ở đòn đánh thường của Cừu.
 • Mỗi 4 dấu ấn sẽ tăng tầm của đòn đánh thường, Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q) và Sợ Hãi Dâng Trào (E). 4 dấu ấn đầu tiên tăng 75 đơn vị, trong khi tất cả 4 dấu ấn sau đó gia tăng thêm 25.
 • Giờ dấu ấn sẽ khuếch đại thêm kỹ năng của Kindred theo phần mô tả:
  • Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q): tăng thêm tốc độ đánh – 5% mỗi điểm cộng dồn.
  • Sói Cuồng Loạn (W): gây thêm sát thương theo % máu hiện tại – 0.5% mỗi điểm cộng dồn.
  • Sợ Hãi Dâng Trào (E): gây thêm lượng sát thương theo % máu đã mất – 0.5% mỗi điểm cộng dồn.

  Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q)

 • Không còn tăng sát thương cơ bản theo mỗi điểm cộng dồn từ Đồng Nguyên Ấn (Nội tại).
 • (Mới) Giờ tăng 10/15/20/25/30% tốc độ đánh trong vòng 4 giây kể từ khi kích hoạt, gia tăng 5% mỗi điểm cộng dồn từ Đồng Nguyên Ấn (Nội tại).
 • STVL cộng thêm thay đổi từ 20% tổng STVL thành 75% STVL cộng thêm.
 • Tốc độ nhào lộn tăng từ 400 lên 500.

  Sói Cuồng Loạn (W)

 • Giờ có thể điều hướng Sói tới một vị trí trong vòng 500 đơn vị của Cừu trước khi trước khi tạo ra vùng lãnh thổ săn bắn. Sói có thể vượt qua các bức tường trong khi di chuyển. Phạm vi không tăng tiến theo điểm cộng dồn Đồng Nguyên Ấn (Nội tại).
 • Sói giờ gây sát thương phép thay vì STVL.
 • Sói giờ gây thêm 1.5% lượng máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương trên mỗi đòn tấn công, gia tăng 0.5% mỗi điểm cộng dồn của Đồng Nguyên Ấn (Nội tại).
 • STVL cộng thêm thay đổi từ 40% tổng STVL thành 20% STVL cộng thêm.

  Sợ Hãi Dâng Trào (E)

 • Dạng sát thương của Sói thay đổi từ STVL thành SMPT.
 • Sát thương cơ bản giảm từ 40/75/110/145/180 xuống 40/60/80/100/120.
 • Tốc độ bay của Sói tăng từ 1600 lên 2000.
 • STVL cộng thêm thay đổi từ 20% tổng STVL thành 80% STVL cộng thêm. 
 • Sát thương theo % máu thay đổi từ 5% lượng máu tối đa thành (8% lượng máu đã mất, gia tăng thêm 0.5% với mỗi điểm cộng dồn từ Đồng Nguyên Ấn (Nội tại). 
 • (Mới) Hàm Tử Thần: Đòn tấn công chí mạng của Sói gây thêm 50% sát thương lên những mục tiêu còn dưới 15% máu. Tỉ lệ đòn đánh chí mạng gia tăng khi lượng máu mục tiêu xuống thấp hơn so với mốc này, 0.5% với mỗi 1%.

  Ma Pháp Nhựa Cây (Nội tại)

 • Thời gian hồi chiêu và lượng máu hồi lại được điều chỉnh:
  • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ (30/25/20 tại các cấp độ 1/9/15) thành (30/25/20 tại các cấp độ 1/6/11).
  • Lượng máu hồi lại thay đổi từ [10-130 + (4.5-10.5% lượng máu tối đa)] thành [10-70 + (5-13.1% lượng máu tối đa)].
   • Cũ: 10/30/50/70/90/110/130 + [4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5% lượng máu tối đa] ở các cấp độ 1/6/9/11/13/15/17.
   • Mới: 10/20/30/40/50/60/70 + [5/6.35/7.7/9.05/10.4/11.75/13.1% lượng máu tối đa]  ở các cấp độ 1/6/9/11/13/15/17.

  Ném Chồi Non (E)

 • Sát thương giảm từ (25/50/75/100/125 + 2% mỗi 100 SMPT) thành (25/45/65/85/105 + 1% mỗi 100 SMPT).
 • Tốc độ ném được điều chỉnh.
 • Thời gian tồn tại trong bụi cỏ thay đổi từ 30/40/50/60/70 thành (30 giây + 2.5 giây mỗi 100 máu cộng thêm).

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp độ giảm từ 90 xuống 85.

  Cơn Thịnh Nộ Của Xer’Sai (Nội tại)

 • Gia tăng Nộ thay đổi từ (5 mỗi đòn đánh thường, 10 mỗi kỹ năng khi chưa Độn Thổ và 2.5 mỗi đòn tấn công đặc biệt lên kẻ địch) thành (25 Nộ với tất cả các đòn tấn công và kỹ năng khi chưa Độn Thổ).
 • Thời gian hồi máu giảm từ 5 xuống 3 giây.
 • Lượng máu hồi lại thay đổi (25 mỗi cấp) thành (5 + 10 mỗi cấp).
  • Cũ: 25-450
  • Mới: 15-185

  Nữ Hoàng Phẫn Nộ/  Săn Mồi (Q)

 • Nữ Hoàng Phẫn Nộ:
  • Sát thương gia tăng từ [15/25/35/45/55 (+ 20% STVL cộng thêm)] thành [15/20/25/30/35 + (40% STVL cộng thêm)].
 • Săn Mồi:
  • (Mới) Giờ có thêm 40% STVL cộng thêm.
  • Sát thương thay đổi từ SMPT thành STVL.

  Trồi Lên (W)

 • Hất tung trên diện rộng thay đổi thành khóa đơn mục tiêu.
 • (Mới) Giờ hất ngược các mục tiêu khác 250 đơn vị ra xa khỏi Rek’Sai.
 • Thời gian hất tung thay đổi từ [0.5-1 giây dựa trên khoảng cách] thành 1 giây.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng hất tung Trồi Lên thay đổi từ 10/9.5/9/8.5/8 lên 10 giây mọi cấp.

  Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến/  Đường Hầm (E)

 • Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến:
  • Sát thương thay đổi từ (80/90/100/110/120% STVL) thành (50/60/70/80/90 + 85% STVL cộng thêm).
  • Loại bỏ mối liên kết với điểm Nộ.
 • Đường Hầm:
  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 xuống 26/23/20/17/14 giây.
  • Thời gian hồi chiêu sau khi sử dụng thay đổi từ 10/9/8/7/6 xuống 10/8/6/4/2 giây.

  Tốc Hành Hư Không (R – Làm lại)

 • Tầm: 1500 | Thời gian hồi chiêu: 100/80/60 giây.
 • Nội tại: Gây sát thương lên tướng địch và đánh dấu chúng trong vòng 5 giây kế tiếp.
 • Kích hoạt: Rek’Sai thét một tiếng kinh hãi trước khi lặn sâu dưới đất tìm kiếm mục tiêu bị đánh dấu. Sau một khoảng thời gian, mụ nhảy vọt lên từ lòng đất, gây 100/250/400 (+ 140% STVL cộng thêm) STVL cộng với 20/25/30% lượng máu đã mất của mục tiêu.

 Dấu ấn của chiêu cuối mới

  Bàn Tay Co Dãn (Q)

 • Sát thương tăng từ 40/60/80/100/120 lên 50/70/90/110/130.

  Súng Cao Su (E)

 • Sát thương giảm từ 80/130/180/230/280 thành 80/120/160/200/240.

  Các loại Cây

 • Máu của Cây giảm từ 4 xuống 2.
 • Tỉ lệ triệu hồi Cây gia tăng chút ít.

  Xum Xuê (W)

 • (Loại bỏ) Không còn gia tăng máu của Cây thêm 10/20/30/40/50%.
 • (Hiệu ứng mới) Giờ tăng tỉ lệ xuất hiện của hạt giống thêm 10/20/30/40/50%.

  Dây Gai (R)

 • (Hiệu ứng mới) Máu của Cây tăng thêm 100/150/200%.

Mặt Nạ Đầu Lâu

 • Đổi tên từ  Trượng Đầu Lâu.
 • Nâng cấp biểu tượng trang bị.

 Giáp Thiên Thần

 • Nâng cấp biểu tượng trang bị.

  Giày Ninja

 • Hiệu ứng của Nội tại DUY NHẤT giảm từ 12% xuống 10%.
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT giờ chỉ có tác dụng với sát thương trên đòn đánh.

3/ KHÁC

Biểu tượng anh hùng mới

 

Biểu tượng eSports mới

   

  

  

Nâng cấp biểu tượng eSports

  

  

  

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận