Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

1/ RA MẮT 02 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Dragon Sorceress Zyra

Xin Zhao Đồ Long

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Bể Máu (Nội tại - Làm lại)

“Aatrox lấp đầy Bế Máu nhờ những kỹ năng của hắn ta, và nó chiết xuất trong giao tranh. Khi Bể Máu được lấp đầy, Aatrox nhận hiệu ứng Blood Rush trong vòng 4 giây cùng với Bể Máu bị tiêu hao. Trong khi Blood Rush có hiệu lực, gây hoặc nhận sát thương với tướng địch sẽ hoàn toàn lấp đầy Bể Máu và tái tạo lại thời gian duy trì hiệu ứng Blood Rush.

[Blood Rush] Aatrox nhận thêm (25%) sát thương ở đòn đánh thường và (20% - 50%) tốc độ đánh. Khi bị hạ gục, Aatrox sẽ hồi sinh trong vòng 3 giây, tái tạo lại 30% lượng máu trong suốt thời gian đó. Aatrox không thể hồi sinh nhiều hơn một lần mỗi (180 – 120) giây.”

 • Giới hạn tích trữ của Bế Máu giảm từ 105 xuống 100.
 • Giới hạn tích trữ gia tăng mỗi cấp độ của Bể Máu giảm từ 45 xuống 0.

  Không Kích Hắc Ám (Q)

 • Lượng máu tiêu hao giảm từ (10% lượng máu hiện tại) xuống 0.
 • Sát thương thay đổi từ [70/115/160/205/250 (+ 60% STVL cộng thêm)] thành [10/35/60/95/120 (+ 110% tổng STVL)].
 • [Hiệu ứng mới] Giờ lấp đầy 20% Bể Máu (Nội tại) khi kích hoạt.

  Khát Máu/ Nợ Máu (W)

 • Khát Máu (Tắt)
  • Lượng máu hồi lại thay đổi từ [20/25/30/35/40 (+ 25% STVL cộng thêm)] thành [30/45/60/75/90 (+ 5% lượng máu tiêu hao)].
  • [Loại bỏ hiệu ứng] Không còn hồi lại lượng máu gấp 3 khi còn dưới 50% máu.
 • Nợ Máu (Bật)
  • Lượng máu tiêu hao giảm từ [15/23.75/32.5/41.25/50 (+ 25% STVL cộng thêm)] thành 0.
  • Sát thương thay đổi từ [60/95/130/165/200 (+ 100% STVL cộng thêm)] thành [30/60/90/120/150 (+ 75% STVL cộng thêm)].
  • [Hiệu ứng mới] Giờ lấp đầy 20% Bể Máu (Nội tại) khi hiệu ứng xuất hiện.

  Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

 • Lượng máu tiêu hao thay đổi từ 5% lượng máu hiện tại thành 30 máu.
 • Sát thương thay đổi từ [75/110/145/180/215 (+ 60% SMPT) (+ 60% STVL cộng thêm)] thành [70/115/160/205/250 (+ 70% STVL cộng thêm)].
 • Dạng sát thương thay đổi từ sát thương phép thành STVL.
 • Khả năng làm chậm thay đổi từ 40% mọi cấp độ thành 30/35/40/45/50%.
 • Thời gian làm chậm thay đổi từ 1.75/2.25/2.5/2.75 thành 2 giây mọi cấp.
 • (Hiệu ứng mới) Giờ lấp đầy 20% Bể Máu (Nội tại) khi kích hoạt.

  Đâm Lao (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 35% lên 55%.

  Đinh Ba Hải Thạch (W)

 • Thời gian duy trì hiệu ứng chảy máu giảm từ 4 xuống 3 giây.
 • Thời gian đánh dấu tăng từ 4 lên 6 giây.

  Triệu Hồi Thủy Quái (R)

 • Có ít cơ hội tự động chọn mục tiêu khi chọn vị trí sai.
 • Sửa lỗi hiển thị hình ảnh, giờ con cá sẽ giãy chết nếu Fizz kích hoạt hụt Triệu Hồi Thủy Quái.

  Đồng Nguyên Ấn (Nội tại)

 • Hệ thống đánh dấu hiện tại:
  • Vào 02:30, Đồng Nguyên Ấn sẽ đánh dấu lên một bãi quái rừng bên phía địch (dựa vào số lượng Dấu Ấn của Kindred hiện có) trong vòng 5 phút.
  • Một khi bãi quái rừng bị tiêu diệt hoặc thời gian đánh dấu hết hạn, Đồng Nguyên Ấn sẽ phải đợi 70 giây trước khi tiếp tục lựa chọn một mục tiêu mới.
  • “Hệ thống phân hạng” dấu ấn được lựa chọn như sau:
   • Hạng 1 (0-2 Đồng Nguyên Ấn): Cua Kỳ Cục, Chim Biến Dị.
   • Hạng 2 (3-4 Đồng Nguyên Ấn): Chim Biến Dị, Quái Đá Cổ Đại, Cóc Thành Tinh, Sói Bóng Tối.
   • Hạng 3 (5-6 Đồng Nguyên Ấn): Bùa Xanh, Bùa Đỏ, Sứ Giả Khe Nứt, Rồng Nguyên Tố.
   • Hạng 4 (7+ Đồng Nguyên Ấn): Baron, Rồng Ngàn Tuổi.
 • Hệ thống đánh dấu dự kiến ở bản cập nhật 7.5:
  • Vào 02:30, Đồng Nguyên Ấn sẽ đánh dấu lên một bãi quái rừng bên phía địch (dựa vào số lượng Dấu Ấn của Kindred hiện có) trong vòng 3 phút.
  • Một khi bãi quái rừng bị tiêu diệt hoặc thời gian đánh dấu hết hạn, Đồng Nguyên Ấn sẽ phải đợi 50 giây trước khi tiếp tục lựa chọn một mục tiêu mới.
  • “Hệ thống phân hạng” dấu ấn được lựa chọn như sau:
   • Hạng 1 (0-2 Đồng Nguyên Ấn): Cua Kỳ Cục.
   • Hạng 2 (3-4 Đồng Nguyên Ấn): Cua Kỳ Cục, Chim Biến Dị, Cóc Thành Tinh.
   • Hạng 3 (5-6 Đồng Nguyên Ấn): Bùa Xanh, Bùa Đỏ, Sói Bóng Tối, Quái Đá Cổ Đại.
   • Hạng 4 (7+ Đồng Nguyên Ấn): Sứ Giả Khe Nứt/ Baron, Rồng Nguyên Tố/ Rồng Ngàn Tuổi.

  Quả Cầu Tan Vỡ (Q)

 • Sát thương lên quân lính gia tăng từ 40% lên 80%.
  • Sát thương thay đổi từ [22/36/50/64/78 (+ 20% SMPT)] thành [44/72/100/128/156 (+ 40% SMPT)].

  Biến Ảnh (W)

 • Sát thương giảm từ [85/120/155/190/225 (+ 60% SMPT)] xuống (40/65/90/115/140 (+30% SMPT)].

  Biến Ảnh Mô Phỏng (R + W)

 • Sát thương giảm từ [125/225/325 (+ 50% SMPT)] xuống [60/120/180 (+ 50 SMPT)].

  Bắn Một Được Hai (Q)

 • [Loại bỏ hiệu ứng] Nếu mục tiêu đầu tiên bị hạ gục, mục tiêu thứ hai nhận thêm 50% sát thương.

  Đột Kích (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12/11/10/9/8 lên 15/13.5/12/10.5/9 giây.
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 50 lên 70 mọi cấp.

  Ngục Cổ Ngữ (W)

 • Thời gian trói chân giảm từ 1 xuống 0.5 giây.

  Ngoại Giao Kiểu Noxus (Q)

 • Sát thương giảm từ 80/100/120/140/160 xuống 60/85/110/135/160.

  Ám Khí (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 9 giây mọi cấp lên 11/10.5/10/9.5/9 giây.

  Mũi Tên Xuyên Phá (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 lên 20/18/16/14/12 giây.
 • Tổng STVL cộng thêm ở sát thương tối đa của Mũi Tên Xuyên Phá giảm từ 165% xuống 150%.
 • (Hiệu ứng mới) “Thời gian hồi chiêu của Mũi Tên Xuyên Phá giảm đi 5 giây (ảnh hưởng bởi chỉ số giảm thời gian hồi chiêu của Varus) nếu mũi tên kích hoạt hiệu ứng của Tên Độc (W) trên ít nhất một tướng địch.” 

  Khiên Doran

 • Tổng tiền giảm từ 450 xuống 400 Vàng.
 • Lượng máu tăng từ 80 lên 100.
 • Khả năng hồi máu thay đổi từ (6 máu mỗi 5 giây) thành (100% khả năng hồi máu cơ bản).
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT: Nhận thêm 200% khả năng hồi máu cơ bản trong vòng 10 giây sau khi nhận sát thương từ tướng địch.
 • (Mới) Nội tại: Gây thêm 5 sát thương lên quân lính.
 • (Loại bỏ) Nội tại DUY NHẤT: Chặn 8 sát thương từ các đòn đánh thường và kỹ năng của tướng địch.

  Áo Diệt Pháp Sư

 • STVL giảm từ 60 xuống 55.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian hồi lại tăng từ 30 lên 45 giây.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian duy trì giảm từ 10 xuống 5 giây.

  Gươm của Vua Vô Danh

 • Sát thương tăng từ 25 lên 45.
 • Tốc độ đánh giảm từ 40% xuống 25%.
 • Hút máu tăng từ 10% lên 15%.
 • Sát thương trên đòn đánh nhỏ nhất tăng từ 10 lên 15.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Thay đổi từ 10% lượng máu tối đa của mục tiêu tương ứng với STLV thành 100 sát thương phép thuật.
 • [Loại bỏ] Kích hoạt DUY NHẤT: Hồi lại 10% lượng máu tối đa của bản thân.

3/ KHÁC

Nâng cấp hiệu ứng khi Biến Về

Hơn 70 vị tướng cùng trên 300 bộ trang phục đã được Riot nâng cấp hiệu ứng trong quá trình Biến Về (B).

  

02 Gói Đa Sắc Mới

Xin Zhao Đồ Long

Pantheon Đồ Long

Pantheon Đồ Long

Mẫu mắt mới - Eye of the Dragon Ward

Biểu tượng anh hùng mới

  

Gnar_G

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận