Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

3. CHỈNH SỬA VỀ NĂNG LƯỢNG CỦA NHIỀU VỊ TƯỚNG:

4. THAY ĐỒI VỀ TRANG BỊ:

  Giày Thường

 • Giá tiền giảm từ 325 xuống 300 Vàng.

  Lọ Pha Lê

 • Loại bỏ khỏi trò chơi.

  Cull (Trang bị khởi đầu mới)

 • Giá tiền: 450 Vàng.
 • Tăng 5 sát thương và hồi lại 3 máu mỗi đòn đánh.
 • Nội tại: Tăng 1 Vàng mỗi chỉ số lính cho tới 100 CS. Ở 100 CS, bạn nhận được 300 Vàng và Nội tại bị vô hiệu hóa từ đấy.

  Dao Găm

 • Giá tiền giảm từ 450 xuống 300 Vàng.
 • Tốc độ đánh giảm từ 15% xuống 12%.

  Kiếm Doran

 • Sát thương tăng từ 7 lên 8.
 • Máu tăng từ 70 lên 80.
 • Giá tiền tăng từ 440 lên 450 Vàng.

  Khiên Doran

 • Giá tiền tăng từ 440 lên 450 Vàng.

  Bùa Tiên

 • Giá tiền giảm từ 180 xuống 1225 Vàng.

  Kiếm Dài

 • Giá tiền giảm từ 360 xuống 350 Vàng.

  Ngọc Lục Bảo

 • Giá tiền giảm từ 180 xuống 150 Vàng.

  Lam Ngọc

 • Giá tiền giảm từ 400 xuống 350 Vàng.
 • Năng lượng tăng từ 200 lên 250.

  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

 • Giá tiền giảm từ 365 xuống 350 Vàng.
 • Nội tại giờ tăng thêm 8 Vàng mỗi đòn đánh, tăng từ 5.

  The Dark Seal

 • Tăng 15 SMPT, 25% gia tăng khả năng hồi phục từ các loại bình và 100 năng lượng.
 • Giá tiền: 400 Vàng.
 • Nội tại DUY NHẤT – Dread: Tăng 3 SMPT mỗi điểm Vinh Quang.
 • Nội tại DUY NHẤT – Do or Die: Tăng 2 điểm Vinh Quang mỗi điểm hạ gục tướng hay 1 điểm Vinh Quang mỗi điểm hỗ trợ, tối đa là 10 điểm Vinh Quang. Mất 4 điểm Vinh Quang khi bị hạ gục.

  Corrupting Potion

 • Công thức: 3.3 Refillable Potion + 350 Vàng = 500 Vàng.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Tiêu tốn 1 lần sạc để hồi lại 150 máu và 50 năng lượng trong vòng 12 giây và nhận được hiệu ứng Touch of Corruption trong quãng thời  gian đó. Giữ được tối đa 3 lần sạc sau mỗi lần ghé thăm cửa hàng.
 • Touch of Corruption: Các kỹ năng và đòn đánh sẽ đốt cháy tướng địch 15-30 (phụ thuộc vào cấp độ) sát thương phép trong vòng 3 giây. Sát thương sẽ còn một nửa khi trên diện rộng và theo thời gian.
 • Giới hạn bởi duy nhất một loại bình hồi phục.

  Bình Máu

 • Giá tiền tăng từ 35 lên 50 Vàng.

  Hunter’s Potion

 • Công thức: 3.3 Refillable Potion + 250 Vàng = 400 Vàng.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Tiêu tốn 1 lần sạc để hồi lại 60 máu và 35 năng lượng trong vòng 8 giây. Giữ được tối đa 5 lần sạc sau mỗi lần ghé thăm cửa hàng. 
 • Tiêu diệt quái rừng to có thêm 1 lần sạc.

  Bình Năng Lượng

 • Loại bỏ khòi trò chơi.

  Dược Phẩm Cứng Cáp

 • Giá tiền tăng từ 400 lên 500 Vàng.
 • Khả năng giảm hiệu ứng làm chậm đã bị loại bỏ (25% hiện tại).
 • Giờ tăng thêm 300 máu.

  Dược Phẩm Thuật Pháp

 • Giá tiền tăng từ 400 lên 500 Vàng.
 • SMPT tăng từ 40 lên 50.

  Dược Phẩm Tàn Phá

 • Giá tiền tăng từ 400 lên 500 Vàng.
 • Sát thương tăng từ 25 lên 30.
 • Hung Hăng (Nội tại): Hồi lại lượng máu dựa trên 15% sát thương gây ra, tăng từ 10%.
 • Điểm hạ gục và hỗ trợ không còn gia tăng thời gian duy trì của Dược Phẩm Tàn Phá.

  Refillable Potion (Bình hồi phục mới)

 • Giá tiền: 150 Vàng. 
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Tiêu tốn 1 lần sạc để hồi lại 100 máu trong vòng 10 giây. Giữ được tối đa 2 lần sạc sau mỗi lần ghé thăm cửa hàng.

  Kiếm B.F

 • Giá tiền giảm từ 1500 xuống 1300 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 50 xuống 40.

  Kiếm Hải Tặc

 • Giá tiền giảm từ 1400 xuống 1300 Vàng.
 • Hút máu tăng từ 8% lên 10%.

  Gươm Của Vua Vô Danh

 • Giá tiền tăng từ 3200 lên 3400.
 • Sát thương theo % máu giảm từ 8% xuống 6%.

  Caulfield’s Warhammer

 • Công thức: 02 x  Kiếm Dài + 400 Vàng = 1100 Vàng. 
 • Tăng 25 sát thương và 10% giảm thời gian hồi chiêu.

  Lưỡi Hái Linh Hồn

 • Công thức thay đổi:  Kiếm B.F + 4.6 Caulfield’s Warhammer + 4.9 Áo Choàng Tím + 300 Vàng = 3500 Vàng.
 • Giá tiền tăng từ 3200 lên 3500 Vàng.
 • Tăng 20% tỉ lệ chí mạng thay vì 10% hút máu.
 • Nội tại DUY NHẤT: Tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Nội tại DUY NHẤT: 20% giảm thời gian hồi chiêu, được tính từ tỉ lệ chí mạng từ các nguồn khác.
 • Nội tại DUY NHẤT (Mới): Đòn đánh chí mạng giúp hồi lại 3% số năng lượng tối đa.

  Gươm Đồ Tể

 • Công thức: Kiếm Dài + 450 Vàng = 800 Vàng.
 • Nội tại DUY NHẤT – Đồ Tể: Đòn đánh thường gây ra hiệu ứng Vết Thương Sâu (giảm 50% khả năng hồi phục) trên tướng địch trong vòng 3 giây.

  Búa Băng

 • Công thức thay đổi: Jaurim’s Fist + Cuốc Chim + Hồng Ngọc + 625 Vàng = 3100 Vàng.
 • Giá tiền giảm từ 3300 xuống 3100 Vàng.
 • Sát thương tăng từ 30 lên 40.
 • Máu giảm từ 700 xuống 650.

  Giant Slayer

 • Công thức: Kiếm Dài + 650 Vàng = 1000 Vàng.
 • Tăng 10 sát thương.
 • Nội tại DUY NHẤT – Giant Slayer: Tăng tới 10% sát thương lên tướng địch có lượng máu tối đa nhiều hơn bạn (+ 1% sát thương mỗi 50 máu chênh lệch, tối đa là 500 máu).

  Cuồng Đao Guinsoo

 • Giá tiền giảm từ 2590 xuống 2500.
 • Nội tại cũ đã bị loại bỏ.
 • Giờ tích điểm cộng dồn chỉ duy nhất với các đòn đánh thường: 1 cho đánh xa và 2 cho đánh cận chiến.
 • Giờ tăng thêm 3 AD mỗi điểm cộng dồn.
 • Tốc độ đánh cộng thêm mỗi điểm cộng dồn tăng từ 4% lên 8%.
 • Khi có 8 điểm cộng dồn, bạn nhận được hiệu ứng Sự Cuồng Nộ Của Guinsoo: Đòn đánh thường gây thêm sát thương phép trên đòn đánh, bằng 20 (+ 0.15 AD) (+ 0.075 AP) lên mục tiêu và các kẻ địch cạnh bên (kiểu như Rìu Tiamat nhưng phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn).

  Kiếm Răng Cưa

 • Giá tiền giảm từ 1450 xuống 1300 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 25 xuống 20.
 • Kháng phép giảm từ 35 xuống 30.
 • Lớp lá chắn giảm từ 250 xuống 110-280 sát thương (+ 10 mỗi cấp độ tướng).

  Kiếm Súng Hextech

 • Không còn tăng 10% hút máu và 20% hút máu phép.
 • Đòn đánh thường và kỹ năng đơn mục tiêu không còn làm giảm thời gian hồi của kích hoạt đi 3 giây (Nội tại tái tạo bị loại bỏ).
 • Nội tại DUY NHẤT (Mới): Hồi lại lượng máu dựa trên 15% sát thương gây ra. Con số này sẽ là 33% nếu là sát thương trên diện rộng.

  Vô Cực Kiếm

 • Giá tiền giảm từ 3800 xuống 3500 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 80 xuống 65.

  Jaurim’s Fist

 • Công thức: Kiếm Dài + Hồng Ngọc + 450 Vàng = 1200 Vàng.
 • Tăng 15 sát thương và 150 máu.
 • Nội tại DUY NHẤT: Tiêu diệt 1 đơn vị tăng 5 máu. Số cộng dồn lên đến 30 lần.

  Kirchei’s Shard

 • Công thức: Dao Găm + 450 Vàng = 750 Vàng.
 • Tăng 15% tốc độ đánh.
 • Nội tại: Di chuyển và tấn công sẽ tạo ra một cú đánh được Cường Hóa.
 • Nội tại DUY NHẤT – Đòn Đánh Cường Hóa: Các đòn đánh được Cường Hóa gây thêm 30 sát thương phép trên đòn đánh.

  Cung Xanh

 • Công thức: Cuốc Chim + 425 Vàng = 1300 Vàng.
 • Giờ là một trang bị thành phần của một trang bị mới.
 • Giá tiền giảm từ 2300 xuống 1300 Vàng.
 • Giờ bỏ qua 30% lượng giáp cộng thêm chứ không phải tổng lượng giáp.

  Lord Dominik’s Regards

 • Công thức: Cung Xanh + Giant Slayer + 400 Vàng = 2500 Vàng.
 • Tăng 40 sát thương.
 • Nội tại DUY NHẤT – Giant Slayer: Tăng tới 15% sát thương lên tướng địch có lượng máu tối đa nhiều hơn bạn (+ 1.5% sát thương mỗi 50 máu chênh lệch, tối đa là 500 máu). 
 • Nội tại DUY NHẤT – Cung Xanh: +40% xuyên giáp.

  Kiếm Manamune

 • Giá tiền tăng từ 2200 lên 2400 Vàng.

  Chùy Gai Malmortius (Làm lại)

 • Công thức thay đổi: Kiếm Răng Cưa + Serrated Dirk + 850 Vàng = 3250 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 60 xuống 55.
 • Kháng phép tăng từ 40 lên 50.
 • Giờ có thêm 10 xuyên giáp.
 • Lá chắn thay đổi từ 400 thành 300 (+ 1 mỗi 1 kháng phép).
 • Không còn tăng 1 AD mỗi 2% lượng máu mất đi (tối đa là 35 AD).
 • Nội tại DUY NHẤT – Lifegrip: Khi lớp lá chắn được bật lên, nhận thêm 25% tốc độ đánh, 10% hút máu phép và 10% hút máu. Tồn tại cho đến khi ra giỏi giao tranh.

  Đao Thủy Ngân

 • Công thức thay đổi: Khăn Giải Thuật + Cuốc Chim + Huyết Trượng + 1175 Vàng = 3700 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 80 xuống 75.
 • Giờ có thêm 10% hút máu.

  Mortal Reminder

 • Công thức: Cung Xanh + Kiếm Đồ Tể + 400 Vàng = 2500 Vàng.
 • Tăng 40 sát thương. 
 • Nội tại DUY NHẤT – Kẻ Đồ Tể: Đòn đánh thường gây ra hiệu ứng Vết Thương Sâu (giảm 50% khả năng hồi phục) trên tướng địch trong vòng 5 giây.
 • Nội tại DUY NHẤT – Cung Xanh: +40% xuyên giáp.

  Búa Gỗ

 • Sát thương giảm từ 20 xuống 15.
 • Giá tiền giảm từ 1325 xuống 1250.

  Rìu Mãng Xà

 • Lượng tiền tăng từ 3300 lên 3600.
 • Giờ có thể chuyển đổi Rìu Mãng Xà với Rìu Đại Mãng Xà mà không mất tiền.

  Serrated Dirk

 • Công thức: 02 Kiếm Dài + 400 Vàng = 1100 Vàng.
 • Tăng 20 sát thương.
 • Nội tại DUY NHẤT: Tăng 10 xuyên giáp.
 • Nội tại DUY NHẤT: Sau khi hạ gục 1 mục tiêu, đòn đánh cơ bản kế tiếp hay kỹ năng đơn mục tiêu gây thêm 15 sát thương.

  Thủy Kiếm

 • Công thức thay đổi: Lam Ngọc + 700 Vàng = 1050 Vàng.
 • Giá tiền giảm từ 1200 xuống 1050 Vàng.
 • Giờ tăng thêm 10% giảm thời gian hồi chiêu thay vì 25 SMPT.

  Kiếm Của Hội Kín

 • Loại bỏ khỏi trò chơi.

  Rìu Đại Mãng Xà

 • Công thức thay đổi: Rìu Tiamat + Jaurim’s Fist + 990 Vàng = 3600 Vàng.
 • Giá tiền tăng từ 3300 lên 3440 Vàng.
 • Máu tăng từ 400 lên 450.
 • Giờ có thể chuyển đổi Rìu Mãng Xà với Rìu Đại Mãng Xà mà không mất tiền.

  Rìu Đen

 • Công thức thay đổi: Búa Gỗ + Caulfield’s Warhammer + 1150 Vàng = 3500 Vàng.
 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3500 Vàng.
 • Sát thương tăng từ 40 lên 55.
 • Lượng máu giảm từ 400 xuống 300.

  Rìu Tiamat

 • Giá tiền giảm từ 1900 xuống 1250 Vàng.
 • Công thức thay đổi: Cuốc Chim + Ngọc Lục Bảo + 225 Vàng = 1250 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 40 xuống 30.
 • Khả năng hồi máu gốc giảm từ 100% xuống 50%.

  Huyết Kiếm

 • Công thức thay đổi:  Kiếm B.F +  Kiếm Dài + Huyết Trượng + 1150 Vàng = 3700 Vàng.
 • Giá tiền tăng từ 3500 lên 3700 Vàng.
 • Sát thương giảm từ 80 xuống 75.

  Gậy Hung Ác

 • Loại bỏ khỏi trò chơi.

  Tam Hợp Kiếm

 • Giờ tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Sát thương giảm từ 30 xuống 25.
 • Năng lượng tăng từ 200 lên 250.
 • Tốc độ di chuyển giảm từ 8% xuống 5%.
 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 10% lên 20%.
 • Không còn tăng 30 SMPT.
 • Tốc độ đánh giảm từ 30% xuống 10%.

  Huyết Trượng

 • Giá tiền tăng từ 800 lên 900 Vàng.
 • Sát thương tăng từ 10 lên 15.
 • Hút máu tăng từ 8% lên 10%.

  Kiếm Ma Youmuu

 • Giá tiền tăng từ 2700 lên 3200 Vàng.
 • Công thức mới:  Caulfield’s Warhammer + Serrated Dirk  + 1000 Vàng = 3200 Vàng.
 • Sát thương tăng từ 30 lên 65.
 • Không còn tăng 15% tỉ lệ chí mạng.

  Death’s Dance

 • Công thức: Huyết Trượng + Cuốc Chim + Caulfield’s Warhammer  + 525 Vàng = 3400 Vàng.
 • Tăng 65 sát thương và 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Nội tại DUY NHẤT: Các đòn đánh cơ bản hồi lại lượng máu dựa trên 12% sát thương gây ra (33% khi gây sát thương lên nhiều mục tiêu).
 • Nội tại DUY NHẤT: 12% sát thương nhận vào sẽ chuyển thành hiệu ứng Xuất Huyết trong vòng 3 giây.

  Ma Vũ Song Kiếm (Làm lại)

 • Công thức: 02 Dao Găm +  Song Kiếm + 900 Vàng = 2700 Vàng.
 • Tăng 40% tốc độ đánh và 30% tỉ lệ chí mạng.
 • Nội tại DUY NHẤT - Spectral Waltz: Khi còn cách tướng địch (có thể nhìn thấy) 500 đơn vị, tăng 12% tốc độ di chuyển và đi xuyên qua các đơn vị.
 • Nội tại DUY NHẤT – Lament: Vị tướng cuối cùng trúng đòn từ bạn, gây ít hơn 12% sát thương (kết thúc sau 10 giây không đánh).

  Rapid Firecannon

 • Công thức: Song Kiếm + Kirchei’s Shard + 550 Vàng = 2500 Vàng.
 • Tăng 30% tốc độ đánh, 30% tỉ lệ chí mạng và 8% tốc độ di chuyển.
 • Nội tại: Di chuyển và tấn công sẽ tạo ra một phát đánh Cường Hóa.
 • Nội tại DUY NHẤT – Đại Bác: Đòn đánh Cường Hóa của bạn nhận thêm 35% khoảng cách (+ 150 khoảng cách tối đa) và gây thêm 50 – 200 sát thương phép (dựa vào cấp độ) trên đòn đánh.
 • Đòn đánh Cường Hóa không có tác dụng lên các công trình.

  Cuồng Cung Runaan

 • Tốc độ đánh giảm từ 70% xuống 40%.
 • Giờ tăng 30% tỉ lệ chí mạng và 5% tốc độ di chuyển.
 • Nội tại ở các tia chớp gây thêm 0.25 AD, giảm từ 0.5.
 • Các tia chớp giờ có thể gây chí mạng và hiệu ứng trên đòn đánh.
 • Đòn đánh thường gây thêm 10 STVL trên đòn đánh, giảm từ 15.
 • Giá tiền hợp lại công thức giảm từ 500 xuống 300 Vàng.

  Cung Gỗ

 • Giá tiền giảm từ 1100 xuống 1000 Vàng.
 • Tốc độ đánh giảm từ 30% xuống 25%.
 • STVL cộng thêm trên đòn đánh tăng từ 10 lên 15.

  Dao Điện Statikk

 • Công thức thay đổi: Song Kiếm +  Kirchei’s Shard + 550 Vàng = 2500 Vàng.
 • Tốc độ đánh giảm từ 40% xuống 35%.
 • Tốc độ di chuyển giảm từ 6% xuống 5%.
 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 20% lên 30%.
 • Giá tiền hợp lại giảm từ 600 xuống 550 Vàng.
 • Sát thương của Nội tại thay đổi từ 100 thành 50-150 (tùy thuộc vào cấp độ tướng).
 • Giật điện lên tối đa 5 mục tiêu, tăng từ 4, gây thêm 50% sát thương lên lính và vẫn có thể gây chí mạng.

  Kiếm Chích

 • Giá tiền giảm từ 1250 xuống 1200 Vàng.
 • Tốc độ đánh tăng từ 40% lên 50%.

  Song Kiếm

 • Giá tiền tăng từ 1100 lên 1200 Vàng.
 • Tốc độ đánh giảm từ 20% xuống 15%.
 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 10% lên 20%.

  Phong Kiếm

 • Loại bỏ khỏi trò chơi.

  Giày Cuồng Nộ

 • Giá tiền tăng từ 1000 lên 1100 Vàng.
 • Tốc độ đánh tăng từ 25% lên 30%.

Phù Phép: Nhanh Nhạy

 • Giá tiền giảm từ 475 xuống 450 Vàng.

Phù Phép: Chỉ Huy

 • Giá tiền giảm từ 600 xuống 450.

Phù Phép: Thời Không

 • Giá tiền giảm từ 475 xuống 450.
 • Giảm thời gian hồi lại của Tốc Biến, Tốc Hành và Dịch Chuyển từ 20% xuống 15%.
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm sau khi Tốc Biến giảm từ 30% xuống 20%.

Phù Phép: Cuồng Nhiệt

 • Giá tiền giảm từ 475 xuống 450 Vàng.

  Phù Phép: Vệ Quân

 • Loại bỏ khỏi trò chơi.

  Giày Bạc

 • Giá tiền giảm từ 1000 xuống 800 Vàng.
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 60 lên 65.

  Giày Khai Sáng Ionian

 • Giảm thời gian hồi chiêu 10%, giảm từ 15%.
 • Giờ giảm thời gian hồi lại của các Phép bổ trợ đi 10%. 

   Giày Thủy Ngân

 • Giá tiền giảm từ 1200 xuống 1100 Vàng.
 • Giảm thời gian duy trì của các hiệu ứng bất lợi đi 20%, giảm từ 35%.

  Giày Ninja

 • Giá tiền tăng từ 1000 lên 1100 Vàng.
 • Giáp tăng từ 25 lên 30.

  Gậy Đầu Lâu

 • Giá tiền giảm từ 2450 xuống 2370 Vàng.

  Quyền Trượng Thiên Thần

 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3100 Vàng.

   Cốc Quỷ Athene

 • Giá tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

  Cờ Lệnh Hiệu Triệu

 • Giá tiền tăng từ 2750 lên 2900 Vàng.

  Mặt Nạ Ma Ám

 • Giá tiền tăng từ 1500 lên 1600 Vàng.

  Mặt Nạ Đọa Đày Liandry

 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3200 Vàng.

  Song Kiếm Tai Ương

 • Công thức thay đổi: Thủy Kiếm +  Linh Hồn Lạc Lõng +  Gậy Bùng Nổ + 450 Vàng = 3200 Vàng.
 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3200 Vàng.
 • Giờ tăng thêm 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 5% lên 7%.

  Vọng Âm Của Luden

 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3200 Vàng.

  Sách Chiêu Hồn Mejai (Làm lại)

 • Công thức thay đổi:  The Dark Seal + 1000 Vàng = 1400 Vàng.
 • Tăng 200 năng lượng và 20 AP, nhưng không còn khởi đầu với 5 điểm cộng dồn. 
 • Nội tại DUY NHẤT – Dread: Tăng 5 SMPT mỗi điểm Vinh Quang. Nếu bạn có ít nhất 15 điểm Vinh Quang, bạn nhận thêm 10% tốc độ di chuyển.
 • Nội tại DUY NHẤT – Do or Die: Tăng 4 điểm Vinh Quang mỗi điểm hạ gục tướng hay 2 điểm Vinh Quang mỗi điểm hỗ trợ, tối đa là 25 điểm Vinh Quang. Mất 10 điểm Vinh Quang khi bị hạ gục.

  Quỷ Thử Morello

 • Giá tiền tăng từ 2300 lên 2550.

  Nanh Nashor

 • Tốc độ đánh tăng từ 40% lên 50%.

  Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Giá tiền tăng từ 3500 lên 3800 Vàng.

  Trượng Trường Sinh

 • Giá tiền tăng từ 2700 lên 3000 Vàng.
 • SMPT tăng từ 60 lên 80 (trước khi cộng dồn).

  Trượng Pha Lê Rylai

 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3200 Vàng.

  Giáp Tay Seeker

 • Giáp giảm từ 30 xuống 20.

  Song Sinh Ma Quái

 • Loại bỏ khỏi trò chơi.

Gnar_G (Còn tiếp)

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận