Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tây Du Ký: Những người phàm lợi hại khiến Long Vương dập đầu, Diêm Vương kính trọng

Hầu hết người phàm trần không thể chống lại các vị Thần Tiên pháp lực cao cường, nhưng trong Tây Du Ký một số người lại có thể chiếm thế thượng phong khi đối mặt với họ.

GameK