Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

 Giặc phương bắc lăm le chiếm Trường Sa và cả biển Đông để thỏa cơn khát dầu. Là người chỉ huy cứ điểm tiền tiêu trên một đảo chìm của Trường Sa, bạn có nhiệm vụ chặn bàn tay độc ác và cắt cái lưỡi bò của chúng.

Bình luận