Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Cùng GameSao giải trí cùng "Cá lớn nuốt cá bé".

Công việc của bạn là điều khiển chú cá của mình để ăn gọn các chú cá bé hơn và tránh xác các chú cá lớn hơn. Yên tâm, chú cá của bạn sẽ lớn lên rất nhanh. Nào cùng khám phá và chia sẻ những cảm nhận của bạn về game này ở phía dưới.

Bình luận