Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Bạn di chuột trái điều khiển cho hộ pháp Dirge di chuyển, click để dùng rìu tấn công những bóng ma trong nghĩa địa. Nếu chạm phải bóng ma Dirge sẽ bị thương. Thu thập những chai thuốc màu xanh để chữa thương cho Dirge. Không được để những bóng ma chạm vào Zoe, bạn sẽ thua cuộc ngay lập tức!

Bình luận