Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Có 2 kết quả tìm kiếm từ khóa "Cydia"
  • Xuất hiện công cụ có thể jailbreak iOS 11, hỗ trợ cả Cydia

    GenK | 02.03.2018

  • Người tiên phong jailbreak iPhone nói: "Jailbreak đã chết"

    GenK | 02.07.2017