"Chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ"

ictnews Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT đang có trọng trách lớn với các mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, thành phố thông minh, kinh tế số, hướng đến Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tin từ Bộ TT&TT cho biết, ngày 21/2/2020, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW đánh giá: Trong năm 2019, Đảng bộ Bộ TT&TT giữ vững truyền thống, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực; lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, năm 2020, đứng trước nhiều sự kiện lịch sử - chính trị trọng đại của đất nước, Bộ TT&TT có vai trò quan trọng trong triển khai nhiều nhiệm vụ của đất nước. Đối với việc xây dựng Chính phủ điện tử, đây là nhiệm vụ khó nhưng Bộ TT&TT có truyền thống luôn đi đầu, đi trước trong ứng dụng khoa học công nghệ, tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng cho phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế - thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta có thể tự hào về đất nước mình, qua trên 30 năm đổi mới, luôn tăng trưởng nhanh và người dân được hưởng thành quả của đổi mới. Để có được kết quả trên, ngành TT&TT đã có những đóng góp quan trọng. Với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng Tâm, Bứt phá”, toàn ngành TT&TT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; quyết liệt đổi mới cách nghĩ, cách làm; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. So với năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành tăng 8,8% và nộp ngân sách tăng 23,4%. Báo chí, truyền thông từng bước phản ánh đúng dòng chảy của thời đại, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

Bộ trưởng cho rằng, chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ. Bưu chính là nền tảng của thương mại điện tử, là chuỗi bán lẻ với trên 24 triệu siêu thị. Tắt sóng 2G và thương mại hoá 5G bằng thiết bị Việt Nam. 100% người dân Việt Nam sẽ có máy smartphone, một hạ tầng số sẽ thay thế hạ tầng viễn thông. Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Thành phố thông minh, Kinh tế số, Chuyển đổi số là trọng trách của Bộ TT&TT. Việt Nam sẽ là cường quốc về an ninh mạng với hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam hoàn chỉnh để bảo vệ sự thịnh vượng của chúng ta trên không gian mạng. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm nữa, thành 100.000 doanh nghiệp để đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. “Make in Vietnam” là sự chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm Việt Nam. Báo chí Việt Nam thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, đến với bạn bè 5 châu. Công nghệ số sẽ mở ra bước phát triển mới cho lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT đang có trọng trách lớn với các mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, thành phố thông minh, klinh tế số, hướng đến Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Đối với một tổ chức thì điều quan trọng nhất là sự đồng thuận về sứ mệnh, về giá trị cốt lõi, về tầm nhìn, về mục tiêu; là sự đồng sức, đồng lòng trong thực thi nhiệm vụ, là sự chia sẻ niềm vui khi được làm việc cùng nhau. Đảng bộ Bộ TT&TT, các cấp ủy Đảng của chúng ta đã làm được điều đó. Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng bộ như giữ gìn con ngươi của chính mình. Đó là truyền thống quý báu của Đảng bộ chúng ta. Nhưng mục tiêu của sự đoàn kết nhất trí đó là để tập hợp sức mạnh, tạo ra sự phát triển cho Ngành, cho đất nước”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngành TT&TT đã nhận trước Đảng và Nhà nước rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động chuyển đổi số mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Đây là sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện. Đảng ủy Bộ TT&TT phải tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực của Ngành. Trong đó cần tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý và cơ chế chính sách trong tình hình mới. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là sự phát triển của các lĩnh vực, là sự tăng trưởng bền vững của ngành TT&TT. Nghị quyết cấp ủy các cấp phải đề cập nhiều hơn tới các giải pháp mới, có tính bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ. Nghị quyết cấp ủy các cấp không chỉ dừng lại ở chủ trương, định hướng mà phải bàn sâu hơn tới mục tiêu, kế hoạch, tới giải pháp, chính sách, nhất là những chính sách mới tạo ra đột phá phát triển.

Bộ trưởng cũng cho rằng, cần phải tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, bảo vệ nhân sự Đại hội Đảng, tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tích cực đấu tranh, chống lại các thế lực thù địch, phản bác những luận điệu sai trái, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác chính trị, tư tưởng cũng phải được gắn vào, vận vào bối cảnh, ngữ cảnh cụ thể của từng cơ sở Đảng, từng đơn vị để gần gũi với đảng viên, với quần chúng.

Người đứng đầu Bộ TT&TT còn nhấn mạnh, cần phải tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy các cấp phải luôn đặt mục tiêu cao, hướng tới một Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi tròn 100 năm nước Việt Nam mới. Một mục tiêu trung bình thì sẽ sinh ra một tổ chức trung bình. Bên cạnh đó, phải phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Một tổ chức lành mạnh là một tổ chức tạo ra được một môi trường mà ở đó những khát vọng dân tộc, những ý tưởng mới, những con người năng động vì sự nghiệp chung được cổ vũ, được bảo vệ, nuôi dưỡng và trở thành dòng chảy chính của tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng các đồng chí đảng viên của toàn Đảng bộ Bộ TT&TT sẽ nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra vì tương lai đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Trào lưu tóm tắt phim trên TikTok bắt đầu tấn công ra nước ngoài

Chỉ dài vài phút, những video tóm tắt nội dung phim kiểu “mì ăn liền” thu tiền về cho chủ kênh, nhưng gây hại cho nhà phát hành.

Chi 6 triệu đồng chuộc lại iPhone bị trộm ở TP.HCM

Sau khi trộm cướp iPhone, đa phần các đối tượng sẽ rã máy bán linh kiện. Người dùng trong câu chuyện này chuộc được lại chiếc iPhone 13 Pro của mình với giá 6 triệu đồng.

Gỡ "nút thắt cổ chai" cho đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dù đã có đầy đủ khung pháp lý cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hoạt động đầu tư khởi nghiệp, nhưng để cạnh tranh với các nước trong khu vực thì vẫn còn nhiều điểm cần tháo gỡ mới có được môi trường phù hợp.

Ứng dụng AI cải thiện chất lượng không khí tại các thành phố lớn

Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề ô nhiễm không khí có thể được giải quyết hiệu quả hơn. AI được sử dụng để để giám sát, đo lường, dự báo, tư vấn và quản lý chất lượng không khí ở các thành phố lớn.

Tương lai u tối bủa vây Facebook

Facebook từ vị thế là một gã khổng lồ công nghệ, giờ đây, công ty đang phải đối diện với viễn cảnh tồi tệ khi doanh số sụt giảm, người dùng quay lưng.

Thế khó của Apple

Theo ước tính, Apple có thể sẽ phải mất đến 8 năm để chuyển 10% chuỗi cung ứng hiện tại ra khỏi Trung Quốc.

Quy định mới "siết" hoạt động của các nền tảng truyền hình xuyên biên giới

Các nền tảng OTT xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định về giấy phép, cung cấp nội dung và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý là Bộ TT&TT kể từ đầu năm sau.

Quy định dữ liệu người dùng Việt phải được lưu trữ trong nước đã có hiệu lực

Nghị định 53 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ hôm nay, ngày 1/10. Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định các loại dữ liệu Internet phải được lưu trữ tại Việt Nam.

Hội thảo trực tuyến ‘Doanh nghiệp đón đầu nguy cơ, chủ động ứng phó rủi ro tấn công mạng’

Để có những bước đi vững chắc trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp cần giữ vị thế chủ động, đi trước đón đầu những hành vi có thể xâm hại đến hệ thống để bảo vệ an toàn thông tin (ATTT), nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Apple chặn người dùng hạ cấp về iOS 16

Apple đã khóa sign iOS 16 và iOS 16.0.1, chặn người dùng hạ cấp từ iOS 16.0.2.

Đang cập nhật dữ liệu !