Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng"

ictnews Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, xây dựng kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng từng giai đoạn, trong đó xác định rõ các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm của các đơn vị triển khai, thực hiện.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng vừa tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng”  (Nguồn ảnh: http://moc.gov.vn)

Theo thông tin từ website Bộ Xây dựng, ngày 25/12/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng” do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đặng Mạnh Tùng cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ là: Tăng cường khả năng kết nối liên tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai tại các đơn vị; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, thực hiện các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; xây dựng kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng từng giai đoạn, trong đó xác định rõ các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm của các đơn vị triển khai, thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của Nhiệm vụ bao gồm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và tình hình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu tổng quan về Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; xây dựng đặc tả và tương tác các thành phần Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu xây dựng lộ trình, kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; Xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; khảo sát và chuẩn hóa thông tin để xây dựng, phân tích thiết kế, xây dựng ứng dụng phần mềm một cửa điện tử của Bộ Xây dựng; cài đặt, vận hành, chạy thử, tập huấn hướng dẫn vận hành và sử dụng phần mềm một cửa điện tử của Bộ Xây dựng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiên cứu tổng quan các kinh nghiệm trong nước, quốc tế liên quan đến nhiệm vụ, đồng thời lập và thông qua mẫu phiếu điều tra với 30 tiêu chí thông tin trong 6 nhóm thông tin, gồm: Thông tin chung; dịch vụ công/dịch vụ công trực tuyến; các ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất; hạ tầng và an toàn thông tin; nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo; yêu cầu, nhu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Các mẫu phiếu điều tra này đã được gửi đến 25 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng để thu thập thông tin, làm cơ sở thực tiễn triển khai các nội dung của Nhiệm vụ.

Sau hơn 1 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nhiệm vụ, với bộ sản phẩm bao gồm: Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả khảo sát các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về: Dịch vụ công/dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của các đơn vị; yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng nội bộ tại đơn vị và đề xuất; kênh truy nhập, tích hợp liên thông, hạ tầng và an toàn thông tin; đánh giá các hệ thống ứng dụng dùng chung hiện tại; Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng, gồm: Mục đích và phạm vi áp dụng của Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; hiện trạng phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng; định hướng xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng; mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin; Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; Dự thảo Lộ trình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; Phần mềm một cửa điện tử của Bộ Xây dựng.

Trong Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng, nhóm nghiên cứu xây dựng các nội dung bao gồm: Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; nền tảng chia sẻ tích hợp cấp Bộ (LGSP) của Bộ Xây dựng; yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; các giải pháp, tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; lộ trình, kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện; tổ chức triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo nhận xét của Hội đồng, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, triển khai và hoàn thành khối lượng rất lớn các công việc, hoàn thành bộ sản phẩm đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, nhóm tác giả cần rà soát lại nội dung Báo cáo, chú ý biên tập lỗi dùng câu, đánh máy.

TS. Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyên gia phản biện nhận xét, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, phầm mềm một cửa điện tử cấp Bộ đã chứng minh hiệu quả thực tiễn khi được triển khai áp dụng tại Bộ Xây dựng, góp phần quan trọng vào giải quyết các thủ tục hành chính của Bộ.

Ông Phúc đánh giá dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng tuân thủ và phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Được biết, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng”, với kết quả đạt loại Khá.

Làn sóng doanh nghiệp công nghệ nước ngoài mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Molex, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về linh kiện điện tử và thiết bị kết nối, công bố kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất hiện tại ở Hà Nội với tổng diện tích khu vực sản xuất lên đến 16.000 m2.

Robot công nghệ cao có thể giải quyết các thách thức kinh tế hiện nay?

Robot công nghệ cao đang ngày càng được các công ty đẩy mạnh kết hợp sử dụng trong dây chuyền sản xuất. Nhưng liệu tự động hóa có thể giải quyết được các thách thức kinh tế đang đặt ra hiện nay không?

Nokia bổ nhiệm tổng giám đốc tại Việt Nam

Người có kinh nghiệm ở thị trường châu Mỹ La-tinh mới được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của Nokia tại Việt Nam.

50 ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam sắp diễn tập chủ động chống tấn công mạng

Trong lần thứ 2 được tổ chức, diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2022 vào ngày 11/10 tới có sự tham gia của 50 tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam.

Xiaomi kháng cáo án phạt 682 triệu USD tại Ấn Độ

Ngày 02/10, công ty sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi cho biết, hãng “thất vọng” với phán quyết đóng băng 682 triệu USD mà nhà chức trách Ấn Độ đưa ra và khẳng định làm mọi cách để bảo vệ lợi ích kinh doanh tại đây.

Mạng xã hội giết chết một cô gái 14 tuổi như thế nào

Cái chết của Molly gây rúng động năm 2017 được kết luận một phần do mạng xã hội. Các nền tảng đã để cô gái tiếp xúc với nội dung độc hại mà đáng ra một thiếu niên không thể xem.

Hacker Trung Quốc ẩn mã độc vào hình ảnh để phát tán

Các chuyên gia nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện một chiến dịch phát tán mã độc tinh vi bắt nguồn từ các tin tặc đến từ Trung Quốc, trong đó mã độc được ẩn chứa bên trong hình ảnh chứa logo Windows.

9 tháng hơn 9.500 sự cố tấn công mạng nhưng nhiều đơn vị vẫn “thờ ơ” với lỗ hổng

Trong tháng 9/2022, số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 988 cuộc, nâng tổng số sự cố tấn công mạng và các hệ thống trong nước trong 9 tháng qua lên 9.519.

Tim Cook: Vũ trụ ảo không thể thay thế cuộc sống thực

CEO Apple cho biết ông đánh giá cao tiềm năng của công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường. Tuy nhiên, ông không tin nó có thể thay thế cuộc sống thực.

Viettel hợp tác với đối tác Đài Loan phát triển thiết bị cho mạng 5G

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) và Công ty UfiSpace (Đài Loan) vừa công bố kế hoạch hợp tác phát triển thiết bị Site Router 100G cho hạ tầng mạng 5G của Viettel.

Đang cập nhật dữ liệu !