nguồn gốc iphone

Cập nhập tin tức nguồn gốc iphone

Nguồn gốc thực sự của iPhone

Trước khi tập hợp đến một cơ sở lắp ráp, các linh kiện trong iPhone được sản xuất tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !