Sở TT&TT Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

ictnews Sở TT&TT Kiên Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày càng tốt hơn, gắn với việc khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, Sở TT&TT Kiên Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC như: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về CCHC rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; Tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ làm tốt công tác tuyên truyền chuyên đề CCHC. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết về công tác CCHC phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện đạt hiệu quả cao việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một của điện tử,…

Chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT tăng cường công tác bảo đảm thông tin liên lạc; Tiếp nhận, bảo quản và giao nhận kịp thời đúng quy định các bưu phẩm, bưu kiện của các tổ chức và người dân và phục vụ công tác hành chính và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

Sở TT&TT phối hợp với VNPT Kiên Giang tổ chức tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao về nâng cấp phần mềm một cửa điện tử.

Trong 9 tháng đầu năm Sở TT&TT Kiên Giang tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC ở các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; Thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình CCHC định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; Thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Tham mưu UBND chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Cụ thể:

Về ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Hoàn chỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành; Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện theo quy định nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những nội dung không còn phù hợp của văn bản. Qua đó, kiến nghị các hình thức đề xuất xử lý, sửa đổi theo quy đinh của pháp luật

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Duy trì tốt hoạt động của Tổ một cửa theo cơ chế một cửa, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (Không có TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông); Duy trì hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 33/41, mức độ 4 cho 3/41 thủ tục hành chính của Sở. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả: 52 hồ sơ (32 hồ sơ thuộc lĩnh vực xuất bản; 07 hồ sơ thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử; 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí; 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực bưu chính và chuyển phát), 100% hồ sơ được quyết dứt điểm, 100% hồ sơ trả trước hạn, trong đó có 49 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 03 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở TT&TT theo theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 và Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/02/2019). Lập hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo cơ cấu, số lượng và nhu cầu nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông báo cáo gửi Bộ TT&TT.

Thực hiện hiện đại hóa hành chính nhà nước: Duy trì thường xuyên sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, kết hợp với hệ thống văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc, xử lý văn bản. 100% công chức, viên chức Sở TT&TT sử dụng máy tính phục vụ cho công việc, góp phần tăng cường tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để công tác hành chính của cơ quan được xử lý nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chủ yếu dùng văn bản giấy.

Tham mưu UBND tỉnh đầu tư, triển khai Hệ thống MCĐT đồng bộ, thông suốt đảm bảo các yêu cầu theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành hính. Đến nay, Hệ thống Một cửa điện tử và DVC trực tuyến tỉnh Kiên Giang đã được triển khai hoàn thiện tại 21/22 sở, ban, ngành, 15/15 huyện, thành phố và 48/145 xã, phường, thị trấn (một số đơn vị đang triển khai thử nghiệm); Đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua môi trường mạng, tăng cường ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ có 3698/7019 tài khoản hoạt động thường xuyên; Phát huy hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và các trang thông tin thành phần, tính từ đầu năm 2019, đã có 1.358 tin, bài, ảnh các loại đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh; Duy trì vận hành Cổng DVC trực tuyến và Hệ thống MCĐT các ngành, UBND cấp huyện, trong 6 tháng hệ thống đã tiếp nhận 35.152 hồ sơ TTHC (tỷ lệ đúng hạn chiếm 64 %), bên cạnh đó Sở cũng phối hợp các ngành đang hoàn thiện tính năng của phần mềm, sẵn sàng đưa vào vận hành trong Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Trò đùa ‘Messi đâu rồi’ phản tác dụng

Messi ghi bàn chỉ 12 giây sau khi bị cổ động viên Australia chế giễu bằng trò đùa "Where is Messi". Đoạn clip ghi lại sự kiện nhận nhiều quan tâm trên các diễn đàn.

Xem trực tiếp World Cup 2022, Brazil vs Hàn Quốc, 2h00 ngày 6/12

Kênh VTV3 để xem trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Xem trực tiếp World Cup 2022, Anh vs Senegal, 2h00 ngày 5/12

Kênh VTV3 để xem trận đấu giữa Anh và Senegal hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Xem trực tiếp World Cup 2022, Pháp vs Ba Lan, 22h00 ngày 4/12

Kênh VTV2 để xem trận đấu giữa Pháp và Ba Lan hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Xem trực tiếp World Cup 2022, Hà Lan vs Mỹ, 22h00 ngày 3/12

Kênh VTV2 để xem trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Xem trực tiếp World Cup 2022, Argentina vs Australia, 2h00 ngày 4/12

Kênh VTV3 để xem trận đấu giữa Argentina và Australia hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Luật Tần số vô tuyến điện giúp hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số

Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Địa chỉ xem trực tiếp World Cup 2022, Cameroon vs Brazil, 2h00 ngày 3/12

Kênh VTV3 để xem trận đấu giữa Cameroon và Brazil hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Địa chỉ xem trực tiếp World Cup 2022, Serbia vs Thụy Sỹ, 2h00 ngày 3/12

Kênh VTV2 để xem trận đấu giữa Serbia và Thụy Sỹ hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Địa chỉ xem trực tiếp World Cup 2022, Ghana vs Uruguay, 22h00 ngày 2/12

Kênh VTV5 để xem trận đấu giữa Ghana và Uruguay hôm nay có trên những hệ thống truyền hình trực tuyến như VTV News, VTV Go, VTVcab ON, hay cả FPT Play, TV360...

Đang cập nhật dữ liệu !